İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef: Günümüzde içeriği değişen ve kapsamı genişleyen “İnsan Kaynakları Yönetimi”, bir yönüyle istihdam ilişkisinin yapısını değerlendiren bir uygulama alanı olarak devam ederken, diğer yönüyle günümüzde organizasyon yapısında ve istihdam ilişkisinde, özellikle teknolojiye bağlı olarak yaşanan değişim sonucu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarındaki farklılaşmayı incelemektedir.

 

İçerik:

  • Personel Yönetimi Kavramından İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramına Geçiş Süreci
  • İnsan Kaynakları Yönetiminde Tanısal Yaklaşım
  • İnsan Kaynakları Planlaması
  • İş Analizi ve Dizaynı
  • İşgören Bulma ve Seçme Süreci
  • Performans Değerlendirme
  • Ücret Politikaları ve Yöntemleri
  • Oryantasyon ve Eğitim
  • Kariyer Planlaması ve Gelişimi

 

Süre: 3 Saat