Halkla İlişkiler Eğitimi

Hedef: Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla ilişkilerin işleyiş biçimlerinin açıklanmasıdır. 

 

İçerik:

 • Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması;
 • Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi;
 • Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler;
 • Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu;
 • Kurum İçi Halkla İlişkiler;
 • Halkla İlişkilerde Araştırma;
 • Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması;
 • Halkla İlişkilerde Uygulama;
 • Halkla İlişkilerde Değerleme;
 • Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri;
 • Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları

 

Süre: 3 Saat