Girişkenlik Eğitimi

Hedef: Bu çalışmada temel girişkenlik becerilerine yer verilecektir. Geleceğin profesyonelleri olarak öğrencinin kendini tanıması, anlaması, kabulü ve ifade edebilmesi ; sözel ve sözel olmayan iletişimde beden dilini etkin kullanması, duygularını kontrol etmesi , empati ve sosyal becerisini geliştirerek yetişkin iletişimi ile güvenli davranış geliştirmesi amaçlanır. Temel bir beceri olan “kendini ifade etme” becerisi üzerinde durulacaktır. Amaç, katılımcıların olumlu ya da olumsuz duygularını ve düşüncelerini bir gruba ya da kişiye uygun bir dille aktarmasında yol göstermektir

 

İçerik:

 • Kendini tanıma,
 • Beden  imgesi,
 • Benlik  kavramı,
 • Değişim ,
 • Girişkenlik ,
 • Öğrenilmiş  çaresizlik,
 • Stres ,
 • Anksiyete ,
 • Kriz ,
 • İnsan  ve insan davranışları,
 • Terapötik  ve nonterapötik iletişim teknikleri,
 • Empati ,
 • Mesleki  ve sosyal ilişki,
 • Ekip  ile iletişim,
 • Grup  ile iletişim,
 • Baş etme  becerileri.
 • İlişkilerimizdeki temel haklarımız nelerdir?
  • Daha çok girişken olabilmek için neler yapılabilir?
  • Sözel ve bedenen nasıl daha girişken olunur?
  • Hangi ölçülere göre girişken davranıp davranmamayı tercih edeceğiz?
 • Yukarıdaki konular hakkında bilgi verilecek ve katılımcıların girişken ifadeleri öğrenmelerine yönelik tartışma ortamı hazırlanacak ve girişken davranışı göstermeye yönelik canlandırmalar yapılacaktır.

Süre: 3 Saat