Etkin Yönetim ve Yöneticilik

Hedef: Bu seminerin genel amacı, yöneticilere ortak amaçların başarılmasında etkin yönetimin önemi, etkin yönetici olabilmenin yöntemleri  konularında gerekli yeterlikleri kazandırmaktır.

 

İçerik:

 • Yönetici kimdir, ne yapmalı ve sorumlulukları
 • Dünün klasik yöneticileri ve bugünün çağdaş yöneticileri
 • Yöneticinin temel sorumlulukları
 • Yönetsel beceriler  ve bizler
 • Temel yönetim becerileri
 • Yöneticilerin güç kaynakları ve liderlik
 • Yönetim / yönetici tarzları ve güç kaynakları
 • Çağdaş yöneticilerde aranan yetkinlikler ve liderlik
 • Yönetici ile liderin farkları
 • Yönetim tarzları ve avantajları
 • Örnek yönetim tarzları ve uygulama
 • Çalışanların olgunluk düzeyleri ve uygun yönetim tarzı
 • Olumlu yönetim ilişkileri
 • Çalışanları iyi bir iş yapmaya yönelten faktörler
 • Motivasyon ve yöneticinin rolü

 

Süre: 3 Saat