Etkin Rapor Yazma Teknikleri

Hedef : Bu eğitim raporlama ve iş yazışmaları konusunda kurumların bir standart oluşturmasına yardımcı olmakta aynı zamanda katılımcılara önemli bir yönetim becerisi kazandırmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır

 

İçerik:

 • Tanımlamalar
  • Niçin yazılı iletişime gerek duyulur? neden yazarız?
  • Rapor ve diğer yazılı iletişimler,
  • Yazmak ve okumak birlikte incelenmeli
  • Etkili Raporlama...
  • Örnekler
 • Raporlama/Yazma aşaması, Unsurlar;
  • Yazının hedefini belirlemek
  • Niçin hedef gereklidir?
  • Hedef nasıl Belirlenir?
  • Hedefi belirgin hale getirmek
  • Hedefte anlaşmak
 • Bilgi Toplamak ve Derlemek
  • Hangi bilgiler gerekli
  • Verileri toplamak
  • Toplanan bilgi, belge ve verileri kağıtlara geçirmek; listelemek
  • Gruplara ayırıp düzenleme
 • Raporu/Yazıyı yapılandırmak
  • Araştırma Raporları
  • Bilgi Veren Raporlar
  • Belli bir formatı olan Raporlar
 • Açıkça ve Anlaşılır biçimde yazmak
  • Genel tarz
  • Kalıplar ve ifade şekilleri
  • Kelimeler
 • Yazım dilini doğru kullanmak
  • Kelime bilgisi
  • Yazım bilgisi
  • Noktalama
  • Kısaltmalar
  • “Göz ardı” edilebilen kurallar
 • Son düzeltmeleri yapmak
  • Sayfa düzeni
  • Ek’ler
  • Tablo ve Grafikler
 • Diğer düzenlemeler
  • Önemli yerleri kontrol etmek
  • Özet hazırlamak
  • Pratik bilgiler

 

Süre: 3 Saat