Etkin İletişim ve Beden Dili

Hedef: Program etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

                  

İçerik:

 • İletişim Modeli
 • İletişimi Engelleyen Unsurlar
 • İletişimi Kuvvetlendiren Unsurlar
 • Etkin Mesajın Özellikleri
 • Açık İletişim ve Kendini İfade Etme
 • Temsil Sistemleri (görsel, işitsel, dokunsal iletişim)
 • İletişim Araçları
 • Beden Dili
 • Hitap Gücü
 • Ses Tonu
 • Aktif Dinleme ve Empati

 

Süre:  3 Saat