DİĞER HİZMETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ


Eğitimin Önemi

Eğitim, kişisel, kurumsal ve toplumsal ölçekte stratejik öneme sahip bir eylemdir. Eğitim faaliyeti; özgün hedefler, hâlihazır veriler ve diğer etki edici hususları dikkate alarak; eğitim analizleri, planlama, geliştirme ve uygulama süreçleri doğrultusunda oluşturulan bir program çerçevesinde uygulanmalıdır.

Eğitim eylemi asla nötr sonuçlar doğurmaz.Ya olumlu ya da olumsuz sonuçlar elde edilir. Bu nedenle stratejik bir eylemdir.

Eğitim stratejik bir eylemdir. Çünkü; değiştirme gücüne sahiptir. Gelişmek, eğitim almak, kimsenin karşı çıkamayacağı kavramlardır. Ancak gelişimin bilinçle yapılması; yani hedef, strateji, planlama, uygulama ve yöntemlerin ihtiyaca göre ve özgün biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Eğitim Metodunun Önemi 

Burada iki kriter öne çıkmaktadır.

- Önerilen eğitim programları sizin nitelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için uygun mu? Yani attığınız taş, gözlediğiniz kuşu vuruyor mu?

- Arzu edilen etkileri ve sonuçları, teknik olarak oluşturabiliyor mu?

Eğitim verilen insanların algı, düşünme ve davranış biçimleri dikkate alınarak tasarlanan programlarla ancak eğitimler etkili olabilecektir. Bu nedenle eğitimlerden teknik olarak sonuç alabilmek için; öncelikle, eğitimlerin geliştirildiği kitledeki insanlar gibi düşünüp, hissetmek, onları motive eden hususları değerler listesinde üste çıkartmak gerekmektedir.

Bundan dolayı ASM, eğitim verilecek kurum ya da grup için öncelikle analiz çalışması yapar. Bu analiz sayesinde eğitim alacak kitle hakkında bilgi edinilirken takip edilecek eğitim metodu da kendiliğinden ortaya çıkar. Bu sayede etkin ve verimli bir eğitim gerçekleştirilmiş olur.